Угода користувача
1. Значення термінів
1.1. Терміни, які використовуються в тексті Угоди, мають таке значення:
Сайт – є комерційним інтернет-ресурсом, який являє собою сукупність інформації, текстів, графічних елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації за мережевою адресою https://www.zhyva-shkola.com/, в мережі Інтернет.
Адміністрація – адміністрація Сайту, в особі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИВА ШКОЛА» М.КИЇВ», що зареєстроване за законодавством України, код за ЄДРПОУ 44263372, номер запису в ЄДР 1005561020000077637, дата запису 08.04.2021, адреса місцезнаходження: Україна, 02081, місто Київ, вул. Урлівська, будинок 16/37, офіс 703.
Користувач – особа, яка переглядає інформацію на Сайті і/або замовляє та/або отримує послуги з використанням інструментів Сайту; уклала з Адміністрацією Угоду, шляхом акцепту оферти Угоди Користувача. Одержувач і Платник є користувачами.
Сторони — Адміністрація сайту та Користувач.
Акцепт – повне, безумовне й беззастережне прийняття Користувачем умов Угоди користувача без підписання письмового примірника Угоди Сторонами.
Обліковий запис – сукупність даних про Користувача, необхідна для його аутентифікації.
Персональні дані – будь-яка інформація про Користувача, у тому числі біографічна інформація: прізвище, ім'я, по батькові; поштова адреса (для доставки); номери телефонів; адреса електронної пошти (E-mail); а також інформація, що передається безпосередньо пристроями та браузером Користувача.
1.2. Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами відповідно до норм законодавства України, міжнародних договорів і сформованих в мережі Інтернет звичайних правил тлумачення відповідних термінів.
2. Основні положення
2.1. Ця Угода являє собою Договір між Користувачем і Адміністрацією щодо порядку використання Сайту і його сервісів.
2.2. Користувач зобов’язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з його умовами Користувач зобов’язується негайно припинити використання Сайту.
2.3. Всі користувачі можуть переглядати зміст Сайту, ознайомлюватися з інформацією та матеріалами, а також іншими даними, розміщеними на ньому.
2.4. Дану Угоду може бути змінено та/або доповнено Адміністрацією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. У випадку внесення істотних змін до Угоди Адміністрація розмістить повідомлення на Сайті та зазначить термін набрання цими змінами чинності. У такому випадку Користувач надає згоду на такі зміни шляхом проставлення галочок у відповідних полях на Сайті та натискання підтверджуючої кнопки.
2.5. Предметом Угоди є надання Адміністрацією Користувачеві послуг з використання Сайту і його ресурсів і сервісів (далі – Послуги). До Угоди між Користувачем і Адміністрацією відносяться всі спеціальні документи, в тому числі положення Політики конфіденційності, інших правових документів, опублікованих на Сайті, що регулюють надання окремих послуг Адміністрацією і розміщені у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.
2.6. Для отримання можливості користування Сайтом, необхідно прийняти цю Угоду Користувача. Користувач приймає Угоду натисканням кнопки прийняття Угоди Користувача при вході на Сайт.
2.7. Усі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси належать Адміністрації. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам у відповідності з цією Угодою, законодавством України та міжнародними договорами.
2.8. Право на укладення даної Угоди мають право повнолітні особи з повною цивільною дієздатністю. У випадку незгоди з цими умовами Угоди або з її окремими положеннями Користувач зобов’язується припинити перегляд та будь-яке використання Сайту.
2.9. Адміністрація надає послуги за допомогою Сайту «як є». Адміністрація не несе відповідальності за всі затримки, збої, видалення або не збереження будь-якої персональної інформації у зв'язку з порушеннями електропостачання або збоями в мережі Інтернет. Адміністрація відмовляється від будь-яких гарантій того, що Сайт або його сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання. Адміністрація не може гарантувати та не обіцяє жодних специфічних результатів від використання Сайту та/або його сервісів.
2.10. Звернення, пропозиції і претензії фізичних і юридичних осіб до Адміністрації у зв'язку з цією Угодою і всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні можуть бути спрямовані на поштову адресу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИВА ШКОЛА» М.КИЇВ» (код за ЄДРПОУ 44263372): Україна, 02081, місто Київ, вул. Урлівська, будинок 16/37, офіс 703.
2.11. Адміністрація в будь-який час без повідомлення користувачів може вносити зміни в цю Угоду, а також в сервіси, матеріали, інформацію, будь-які інші дані, розміщені на сайті, зокрема щодо цін на товари чи послуги, їх наявності або відсутності, інших характеристик.
3. Умови користування Сайтом
3.1. Приймаючи дану Угоду шляхом оформлення заявки чи замовлення, проставляючи галочку у відповідному полі на сайті https://www.zhyva-shkola.com/, перед чи після заповнення відповідних полів своїми персональними даними Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення) зазначених ним даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові; електронна пошта; номер телефону; адреса; інші дані, з метою забезпечення реалізації відносин надання послуг, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «Нова пошта», іншим транспортно-експедиторським та кур’єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України. Адміністрація обробляє персональні дані Користувача, в тому числі досліджує та аналізує такі дані, з метою надання послуг Користувачам, підтримки і покращення сервісів і розділів Сайту, а також для розробки нових сервісів та розділів Сайту.
3.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана користувачем.
3.3. У разі надання недостовірної інформації при заповненні форм на Сайті, або іншого порушення цих правил, користувачеві може бути відмовлено в користуванні Сайтом.
3.4. Розміщена на сайті інформація (зокрема про товари/послуги, їх ціну, характеристики, наявність або відсутність, будь-які інші параметри) може виявитися застарілою або помилковою. Перед оформленням замовлення Користувачам рекомендується звернутися до співробітників Адміністрації для перевірки відповідності розміщеної інформації. Для цього Користувач може:
3.4.1. залишити свої контактні дані для зв’язку при оформленні замовлення;
3.4.2. зв’язатися зі співробітниками Адміністрації самостійно: https://www.zhyva-shkola.com/#zayavka.
3.5. У разі, якщо дані на Сайті не відповідатимуть дійсності і Користувач, не зробивши заходів для перевірки таких даних, понесе будь-які збитки в зв’язку з цим, зокрема збитки від втрати прибутку, або від переривання ділової активності, Адміністрація Сайту не несе відповідальності за такі збитки.
4. Права та обов’язки Користувача
4.1. Користувач має право на умовах, викладених на Сайті:
4.1.1. звертатися до Адміністрації з консультаційних питань щодо користування сервісами Сайту;
4.1.2. доручити оформлення заявки чи замовлення іншій фізичній або юридичній особі за умови наявності необхідних повноважень у порядку та формі, передбачених законодавством України;
4.1.3. на захист персональних даних, наданих при оформленні заявки чи замовлення.
4.2. Користувачі мають право переглядати і завантажувати інформацію і матеріали з Сайту тільки для особистого (некомерційного) використання, за умов повного дотримання законодавства в сфері охорони інтелектуальної власності, інших вимог чинного законодавства України. Заборонено комерційне та/або публічне використання матеріалів, інформації, інших даних, розміщених на Сайті. Будь-яке використання матеріалів, інформації, інших даних Сайту на інших сайтах без згоди правовласника заборонено.
4.3. При формуванні заявки чи оформленні замовлення на Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації необхідну, достовірну та актуальну інформацію для формування персонального облікового запису, включаючи прізвище, ім’я, по-батькові, адресу електронної пошти, номер телефону, адресу доставки тощо. Форма для заявок Сайту може як не містити відповідних полів для заповнення певною інформацією, так і може запитувати у Користувача додаткову інформацію.
4.4. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Адміністрації є підстави вважати, що надана інформація невірна, неповна або неточна, Адміністрація має право призупинити або скасувати обробку заявки чи замовлення та відмовити Користувачу у використанні сервісів Сайту.
4.5. Ніякі положення цієї Угоди не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації може бути надано виключно за письмовою згодою Адміністрації.
4.6. При користуванні Послугами Сайту Користувач зобов'язаний:
4.6.1. суворо дотримуватися положень чинного законодавства України, а також норм міжнародних договорів, цієї Угоди та інших спеціальних правових документів Адміністрації;
4.6.2. надавати при оформленні заявок чи замовлень достовірні і повні дані, стежити за їх актуалізацією;
4.7. Користувачеві при використанні Сайту категорично забороняється:
4.7.1. оформлювати заявку чи замовлення в якості Користувача від імені або замість іншої особи;
4.7.2. вводити Адміністрацію в оману щодо своєї особи;
4.7.3. незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати, надавати доступ або іншим чином використовувати об’єкти інтелектуальної власності Адміністрації;
4.7.4. здійснювати масові розсилки повідомлень для незаконного впливу на роботу Сайту;
4.7.5. використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів;
4.7.6. використовувати без дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані програми для збору інформації на Сайті та/або взаємодії з Сайтом і його сервісами;
4.7.7. відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати Послуги для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві у відповідності з умовами окремої угоди з Адміністрацією.
Перед переглядом цього Сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей Сайт.
Дана Угода користувача (далі – Угода) розроблена Адміністрацією і визначає умови використання Сайту https://www.zhyva-shkola.com/, а також права та обов'язки його Адміністрації та Користувачів. Угода поширюється також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.
Використання даного Сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами послуг з використанням даного Сайту означає Вашу згоду з умовами даної Угоди.
5. Права та обов’язки Адміністрації
5.1. Адміністрація має право на власний розсуд вносити зміни в дану Угоду.
5.2. Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.
5.3. Адміністрація має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги.
5.4. Адміністрація має виключні права на Контент, розміщений на Сайті.
5.5. Всі об'єкти, розміщені на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми, музика, звуки, інші об'єкти та їх збірки, є об'єктами виключних прав інтелектуальної власності Адміністрації, всі права на ці об'єкти захищені. Всі об'єкти, розташовані на сторінках Сайту, містять конфіденційну інформацію і захищаються законодавством України.
5.6. Об’єкти права інтелектуальної власності Адміністрації не можуть бути скопійовані (відтворені), перероблені, поширені, відображені, опубліковані, завантажені, передані, продані або іншим способом використані цілком або по частинах без попереднього дозволу Адміністрації, крім випадків, коли Адміністрація висловила свою згоду на вільне використання об’єктів будь-якою особою, та випадків, передбачених чинним законодавством України та міжнародними договорами.
5.7. Використання Користувачем об’єктів права інтелектуальної власності Адміністрації, доступ до яких отриманий виключно для особистого некомерційного використання, дозволяється за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереженні твору в незмінному вигляді.
5.8. Якщо інше явно не зазначено в цій Угоді, ніщо в цій Угоді не може розглядатися як передача виключних прав на об’єкти права інтелектуальної власності Адміністрації.
5.9. Адміністрація залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Угоди призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією. Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити обліковий запис Користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач представляє загрозу для Сайту та його Користувачів.
5.10. Адміністрація забезпечує функціонування і нормальну роботу Сайту. Адміністрація не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликане або пов'язане зі скачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.
5.11. Адміністрація не несе відповідальності за порушення Користувачем цієї Угоди.
5.12. Адміністрація не гарантує відсутності помилок і збоїв на Сайті, у тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Адміністрація докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок у разі їх виникнення, в максимально короткі терміни.
6. Інші умови
6.1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов’язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Бездіяльність з боку Адміністрації в разі порушення будь-ким з Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію права здійснити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства.
6.3. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України, а також норм міжнародних договорів. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України, а також норм міжнародного права.
6.4. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач та Адміністрація прикладуть усі зусилля для їх вирішення шляхом проведення переговорів між собою. У випадку, якщо спори не будуть врегульовані шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.
6.5. Ця Угода складена українською мовою і може бути надана Користувачу для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності тексту Угоди, викладеної українською мовою, з текстом Угоди, викладеною іноземною мовою, перевагу має варіант Угоди, викладений українською мовою.
6.6. У випадку, якщо одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано недійсним або не матиме юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.