Політика конфіденційності
Визначення термінів
1. Основні умови
Адміністрація – контролер та оператор з обробки персональних даних, в особі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИВА ШКОЛА» М.КИЇВ», що зареєстроване за законодавством України, код за ЄДРПОУ 44263372, номер запису в ЄДР 1005561020000077637, дата запису 08.04.2021, адреса місцезнаходження: Україна, 02081, місто Київ, вул. Урлівська, будинок 16/37, офіс 703.
Користувач - особа, яка переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує послуги з використанням інструментів Сайту; уклала з Адміністрацією Угоду, шляхом акцепту оферти Угоди Користувача. Одержувач і Платник є користувачами.
Персональні дані – будь-яка інформація про Користувача, у тому числі біографічна інформація: прізвище, ім'я, по батькові; поштова адреса (для листування); номери телефонів; адреса електронної пошти (E-mail); а також інформація, що передається безпосередньо пристроями та браузером Користувача.
Угода (також - Політика) – договір між Користувачем і Адміністрацією щодо порядку обробки персональних даних Користувача.
1.1. Користувач дає згоду на обробку персональних даних шляхом проставлення галочок у відповідних полях при вході на Сайт та натисканням підтверджуючої кнопки, а також при оформленні заявки на послуги. Коли Користувач відвідує веб-сайт https://www.zhyva-shkola.com/, Адміністрація в особі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИВА ШКОЛА» М.КИЇВ» обробляє його персональні дані. В цьому випадку Адміністрація виступає в якості контролера, тобто особи, відповідальної за обробку його персональних даних, так як вона приймає рішення, для якої мети і яким чином будуть оброблятися персональні дані Користувача.
1.2. Всі Користувачі, що заповнили відомості, що становлять персональні дані, на Сайті, а також розмістили іншу інформацію, вищезазначеними діями підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору з обробки персональних даних.
1.3. Користувачі спрямовують свої персональні дані оператору для цілей оформлення замовлення, надання послуг. Користувач, приймаючи умови цієї Угоди, висловлює свою зацікавленість і повну згоду, що обробка персональних даних може включати в себе наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знищення.
1.4. Користувач гарантує, що надана ним інформація є повною, точною і достовірною; при наданні інформації не порушується чинне законодавство України та норми міжнародних договорів, законні права та інтереси третіх осіб; вся надана інформація заповнена Користувачем стосовно себе особисто.
1.5. Сторони визнають конфіденційною будь-яку інформацію отриману один від одного в процесі виконання цієї Угоди.
1.6. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію без згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли така інформація повинна бути передана на законних підставах і відповідно до обґрунтованих вимог компетентних органів державної влади відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.
1.7. Передача інформації третім особам, не обумовленим цією Політикою, або інше розголошення інформації, визнаної за цією Угодою конфіденційною, може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони.
1.8. За розголошення конфіденційної інформації та завдану внаслідок цього шкоду Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.
1.9. Обробка персональних даних провадиться Адміністрацією з використанням баз даних на території України.
1.10. Користувач може у будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, направивши Адміністрації відповідне повідомлення (заяву) на адресу електронної пошти Адміністрації zhyva.shkola@gmail.com або на адресу місцезнаходження Адміністрації цієї Угоди рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При цьому Користувач погоджується з тим, що за Адміністрацією залишається право обробки персональних даних Користувача у випадках, передбачених законодавством України, а також нормами міжнародних договорів.
1.11. У разі вчинення Користувачем дій, що підпадають під незаконні дії або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію як Адміністрації, так і третіх осіб, його персональні дані за законним запитом можуть стати доступні третім особам, про що Користувач справжнім дає свою згоду.
1.12. Користувач дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Адміністрації, або від інших осіб за дорученням Адміністрації, на адресу електронної пошти та контактний телефон, зазначені Користувачем при заповненні відповідних полів, передачі відомостей у будь-який інший спосіб на Сайті.
1.13. Персональні дані Користувача, що стають відомі Адміністрації, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання послуг, отримання інформації про замовлення, для дотримання юридичних зобов'язань, вимог бухгалтерського обліку, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Адміністрації. Для цілей, передбачених цим пунктом, Адміністрація має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, E-mail Користувача, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.
1.14. Згода на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів може бути відкликана Користувачем у будь-який час шляхом направлення Адміністрації відповідного повідомлення (заяви) на адресу електронної пошти Адміністрації zhyva.shkola@gmail.com або на адресу місцезнаходження Адміністрації цієї Угоди рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Після отримання такого повідомлення Адміністрація припиняє надсилати на вказану Користувачем при оформленні заявки чи замовлення адресу електронної пошти повідомлення з рекламними матеріалами.
1.15. Видалення або знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.
2. Збір та використання персональних даних
2.1. Використання Сайту не вимагає реєстрації та безпосереднього надання персональних даних, які можуть ідентифікувати Користувача, крім випадків оформлення заявки на послуги.
2.2. При використанні Сайту Адміністрація може здійснювати автоматичний збір інформації, пов’язаної із використанням Користувачем Сайту. Коли Користувач взаємодіє з сервісами Сайту, Адміністрація автоматично отримує та записує інформацію про дії Користувача на Сайті, використання сервісів та мережевої активності. Така інформація може включати IP-адресу, операційну систему, назву та ID браузера, історію переглянутих сторінок, дані про взаємодію Користувача з Сайтом Адміністрації або іншими сайтами. Збір даних здійснюється за допомогою лог-файлів, файлів cookie та інших технологій відстеження. Додаткову інформацію про файли cookie та інші технології відстеження наведено нижче.
2.3. Адміністрація може збирати, зберігати та використовувати такі типи персональних даних Користувача:
2.3.1. інформацію про комп'ютер Користувача, включаючи IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера та операційну систему;
2.3.2. інформацію про відвідування та використання Користувачем цього Сайту, включаючи тривалість відвідування, перегляд сторінок та маршрути навігації на Сайті;
2.3.3. інформацію, яку Користувач надає під час оформлення заявки чи замовлення на Сайті, наприклад, прізвище, ім’я, по-батькові, номер телефону, адресу електронної пошти, адресу для листування;
2.3.4. інформацію, яка генерується під час використання Сайту, у тому числі коли, як часто та за яких обставин Користувач використовує Сайт;
2.4.5. інформацію, що стосується замовлених послуг на Сайті;
2.4.6. інформацію, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Користувач надсилає Адміністрації електронною поштою або через Сайт, включаючи їх вміст та метадані;
2.4.7. будь-яку іншу особисту інформацію, яку Користувач надсилає Адміністрації.
2.5. Перш ніж повідомляти Адміністрації особисту інформацію іншої особи, Користувач повинен отримати згоду цієї особи як на розголошення, так і на обробку цієї особистої інформації відповідно до цієї Політики.
2.6. Адміністрація збирає лише ті персональні дані, які свідомо та добровільно надані Користувачем як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог чинного законодавства України є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.
2.8. Адміністрація гарантує, що не продаватиме або здаватиме в оренду особисті дані Користувача третім особам, крім випадків коли розкриття персональних даних Користувача необхідне для виконання вимог чинного законодавства України.
2.9. Адміністрація не збирає та не обробляє інформацію про персональні дані Користувача щодо расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засуджень до кримінального покарання.
2.10. Адміністрація зобов’язується протягом 72 годин повідомляти Користувачів про будь-які порушення чи витік персональних даних, що стались з будь-яких причин, шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті та/або розсилки повідомлень на адреси електронної пошти Користувачів.
3. Обробка персональних даних
3.1. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в Базі персональних даних чи окремій таблиці Бази даних Сайту.
Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою: 02081, місто Київ, вул. Урлівська, будинок 16/37, офіс 703, Україна. Таким чином, до цієї країни може бути передано інформацію Користувача для зберігання та обробки.
3.2. Зважаючи на те, що норми законів про захист та конфіденційність персональних даних, якими керується Адміністрація, можуть відрізнятися від чинних у країні Користувача, Адміністрація робить все можливе, щоб забезпечити належні заходи щодо захисту та забезпечення режиму конфіденційності персональної інформації Користувача.
4. Мета використання персональних даних
4.1. Адміністрація може використовувати персональну інформацію Користувача з метою:
4.1.1. адміністрування Сайту та власної господарської діяльності;
4.1.2. персоналізації Сайту для Користувача;
4.1.3. надання можливості користуватися послугами, доступними на Сайті;
4.1.4. відправки Користувачу виписки, рахунку-фактури, нагадування про оплату та отримування платежів від Користувача;
4.1.5. здійснення комерційної комунікації з Користувачем;
4.1.6. надсилання Користувачу сповіщення електронною поштою, у випадку якщо Користувач підписаний на сповіщення електронною поштою;
4.1.7. надсилання Користувачу електронної розсилки, у випадку якщо Користувач підписаний на електронну розсилку. Користувач може у будь-який час відмовитись від отримання електронної розсилки повідомлень;
4.1.8. надання третім особам статистичної інформації про користувачів (при цьому треті особи не зможуть ідентифікувати жодного окремого користувача з цієї інформації);
4.1.9. розгляду запитів та скарг стосовно Сайту, надісланих Користувачем Адміністрації;
4.1.10. збереження Сайту в безпеці та попередження шахрайства.
Дана Політика конфіденційності поширюється тільки на інформацію, зібрану на веб-сайті https://www.zhyva-shkola.com/, тому Адміністрація не несе відповідальності за політику конфіденційності або зміст веб-сайтів третіх осіб.
Ця Політика конфіденційності розроблена відповідно до законодавства України, а також норм міжнародних договорів.
5. Строк зберігання персональних даних
5.1. Персональні дані Користувача зберігаються на строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.
5.2. Користувач має право у будь-який час надіслати заявку на видалення персональних даних та відізвати згоду на обробку персональних даних шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Адміністрації zhyva.shkola@gmail.com або рекомендованим листом з повідомленням про вручення на поштову адресу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИВА ШКОЛА» М.КИЇВ», адреса місцезнаходження: Україна, 02081, місто Київ, вул. Урлівська, будинок 16/37, офіс 703.
6. Взаємодія Сайту з іншими ресурсами
6.1. При використанні Користувачем сервісів Сайту на сторінках Сайту можуть бути присутні коди інших інтернет-ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет-ресурси і треті особи отримують дані Користувача. Ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію про те, що Користувач відвідав ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер Користувача. Такими інтернет-ресурсами можуть бути:
- плагіни месенджерів (наприклад, Viber, Telegram та ін.);
- соціальні плагіни мереж (наприклад, Instagram, Facebook, Youtube та ін.);
- Google-карти (інформація про перегляд відповідних місць може збиратися та зберігатись у базі даних про користувача компанією Google Inc);
- вбудовані відеоматеріали (розміщені в Instagram, Youtube та ін.).
6.2. Сайт включає функції та віджети соціальних мереж. Ці функції можуть збирати інформацію про IP-адресу Користувача, сторінки, які він відвідує на Сайті, а також встановлювати файли cookie на пристрої Користувача з метою коректної роботи Сайту. Функції та віджети соціальних мереж розміщуються у третіх сторін або безпосередньо на Сайті. Взаємодія Користувача з цими функціями регулюється політикою конфіденційності компанії, що надає цю функцію.
6.3. Використання зазначених сервісів необхідно для надання можливості оперативного зв’язку Користувача з Адміністрацією, демонстрації процесу надання послуг, оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності Користувачів.
6.4. Якщо Користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб сервіси, передбачені у п. 6.1. Політики, отримували доступ до його персональних даних, Користувач може самостійно вийти зі своїх акаунтів, очистити файли cookie (через свій браузер).
7. Взаємодія Адміністрації з третіми особами стосовно персональних даних
7.1. Адміністрація не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою чинного законодавства України, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці.
7.2. Доступ до персональних даних Користувача можуть мати уповноважені працівники Адміністрації, які надали згоду на забезпечення конфіденційності персональних даних Користувачів, а також треті особи, які надають Адміністрації послуги з підтримки і адміністрування Сайту, інші послуги, пов’язані із здійсненням Адміністрацією господарської діяльності. Уповноважені працівники Адміністрації та/або треті особи на підставі укладених з ними договорів зобов’язуються дотримуватись усіх вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних Користувачів та їх конфіденційності.
7.3. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв'язку з чим, Адміністрація рекомендує Користувачам переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими Користувача можуть ідентифікувати.
8. Захист персональних даних
8.1. Адміністрація використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, але не гарантує абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Адміністрації.
8.2. Вся інформація, яку збирає Адміністрація, в розумних межах захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних. Афілійовані з Адміністрацією особи, надійні партнери і незалежні постачальники послуг зобов’язуються використовувати отриману від Адміністрації інформацію відповідно до її вимог до безпеки і цієї Політики конфіденційності.
8.3. Адміністрація забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.
8.4. Адміністрація має право поширювати персональні дані без згоди Користувача у випадку визначеному чинним законодавством України, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
9. Права Користувача (Суб’єкта персональних даних)
9.1. Користувач (суб’єкт персональних даних) має право:
9.1.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Адміністрації або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених Законом України «Про захист персональних даних»;
9.1.2 отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
9.1.3. на доступ до своїх персональних даних;
9.1.4. отримувати не пізніше, як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
9.1.5. пред’являти вмотивовану вимогу Адміністрації із запереченням проти обробки своїх персональних даних, щодо зміни або знищення своїх персональних даних Адміністрацією, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
9.1.6. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію;
9.1.7. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
9.1.8. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення чинного законодавства України про захист персональних даних;
9.1.9. відкликати згоду на обробку персональних даних;
9.1.10. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
9.1.11. на знищення персональних даних у будь-який час.
10. Файли cookie
10.1. Сайт використовує файли cookie. Файл cookie – це файл, що містить ідентифікатор (рядок літер та цифр), який веб-сервер надсилає веб-браузеру та який браузер зберігає. Потім ідентифікатор надсилається назад на сервер кожного разу, коли браузер надсилає запит до сервера сторінки. Файли cookie можуть бути як «стійкими» файлами cookie, так і «сеансовими» файлами cookie: стійкий файл cookie буде зберігатися веб-браузером і залишатиметься дійсним до встановленої дати його закінчення, якщо Користувач його не видалить до дати закінчення терміну дії; сеансові файли-cookie, з іншого боку, закінчують свою дію в кінці сеансу роботи Користувача, коли веб-браузер закривається. Файли cookie, як правило, не містять будь-якої інформації, яка особисто ідентифікує Користувача, але особиста інформація, яку Адміністрація зберігає про Користувача, може бути пов’язана з інформацією, що зберігається та отримується від файлів cookie.
10.2. Файли cookie допомагають Адміністрації розпізнати Користувача, що використовує Сайт, зберегти історію відвідування Користувачем Сайту і відповідним чином адаптувати контент. Крім того, cookie-файли допомагають забезпечити безперебійну роботу Сайту, дозволяють відстежувати частоту і тривалість її відвідувань, а також здійснювати збір статистичної інформації про кількість відвідувачів Сайту. Аналіз цих даних допомагає Адміністрації удосконалювати Сайт і робити його більш зручним для Користувача.
10.3. Адміністрація використовує файли cookie для коректної роботи Сайту.
10.4. Більшість браузерів дозволяють Користувачу відмовитись від прийняття файлів cookie.
10.5. Блокування всіх файлів cookie негативно вплине на зручність використання Сайту. Якщо Користувач заблокує файли cookie, він не зможе використовувати всі функції Сайту, але зможе й надалі проглядати Сайт.
10.6. При відвідуванні Сайту Користувач може вибрати, чи бажає він використовувати cookie-файли. Якщо Користувач не згоден зберігати cookie-файли на своєму комп’ютері або іншому пристрої, він може в будь-який час відкликати згоду на їх використання, змінивши їх тип і/або видаливши вже збережені файли cookie. Видалення файлів cookie негативно вплине на зручність використання Сайту.
11. Зміна Політики конфіденційності
11.1. Адміністрація залишає за собою право публікувати окремі примітки про конфіденційність, а також у будь-який час змінювати та/або доповнювати зміст Політики на власний розсуд.
11.2. У випадку внесення істотних змін до Політики Адміністрація розмістить повідомлення на Сайті та зазначить термін набрання цими змінами чинності. У такому випадку Користувач надає згоду на такі зміни шляхом проставлення галочок у відповідних полях на Сайті та натискання підтверджуючої кнопки.
12. Інші положення
12.1. У випадку, якщо одне або декілька положень цієї Політики буде визнано недійсним або не матиме юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Політики.